Make your own free website on Tripod.com
 
แนะนำหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สถานที่ตั้ง บริเวณสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัด สำนักงานจดหมายเหตุ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ภารกิจ จัดหา รวบรวม ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ เก็บรักษาเอกสาร จดหมายเหตุและสิ่งของต่าง ๆ เนื่องใน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  และผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ญาติพี่น้อง และคณะรัฐมนตรีร่วมสมัย ให้บริการค้นคว้าเอกสาร และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เปิดทำการ เวลา 08.30 น.-16.00 น.  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

พัฒนาโดย หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
E-mail : wimon_maneechot@hotmail.com